Komentarji Asociacije na Strategijo razvoja medijev Republiki Sloveniji do leta 2024

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja

V Društvu Asociacija, mreži nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, pozdravljamo namero Ministrstva za kulturo RS k široki razpravi pri sprejemanju strategije o razvoju medijev v naslednjem slabem desetletju. Strategijo vidimo kot korak k temu, da si država začrta vizijo in smer kako bi rada razvila svoj medijski prostor, kar je tudi dobra in nujna osnova za pripravo bodočih zakonskih sprememb.

Čeprav se strinjamo z naravnanostjo strategije k podpiranju neprofitno usmerjenih medijev, se nam zdi ključno, da strategija najprej v prvi vrsti prepozna obstoječe nevladne organizacije, ki tovrstne medijske zgodbe gradijo že danes, vendar so zaradi nesistematičnega podpore podvržene krčenju programa in negotovem položaju tako ustvarjalcev kot medija na sploh. Tak primer je denimo Zavod Radio Študent, ki ga je država prepoznala kot edini študentski radijski program posebnega pomena. Zato v nadaljevanju prek konkretnejših komentarjev pozivamo predvsem k vključitvi nevladnih organizacij na področju medijev kot relevantnih gradnikov medijske krajine in razvoja le te v bodoče.

Vse komentarje si lahko  preberete na tej povezavi.

Komentar Asociacije na poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v lanskem letu

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja, Poročila
Asociacija je podala komentarje na poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 v letu 2015 v točkah, ki se tičejo samozaspolenih in nevladnih organizacij v kulturi.
Ocenjujemo, da ministrtsvo za kulturo v letu 2015 v številnih pogledih ni sledilo zavezam iz NPK 2014-2017 glede področja samozaposlenih v kulturi
in nevladnih organizacij. Menimo, da NPK 2014-2017 že tako predstavlja minimalne smernice, zato težave ne vidimo v preobsežnih zavezah, temveč umanjkanju
konkretnih ukrepov na tem področju, ki ne bi parcialno, temveč celostno reševali situacijo najbolj vitalnega dela kulturne politike.
Zato menimo, da je potrebno na tem področju resno zastaviti seznam ukrepov, ki jih je do izteka NPK 2014-2017 mogoče izvesti ter striktno slediti zastavljenemu
akcijskemu načrtu.
Velika pričakovanja pa imamo glede oblikovanja novega NPK. V razpravo je potrebno vključiti strokovne organizacije s tega področja, ki lahko realno ocenijo
situacijo na terenu ter v partnerstvu z ministrstvom pripravijo nabor ukrepov, ki bodo celostno izboljšali stanje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.
Verjamemo, da bo ob vključevanju javnosti v pripravo teh zavez, tam tudi manj nasprotovanja, ukrepi pa bodo lažje izvedljivi v dobro vseh akterjev v kulturi.
Celoten komentar si lahko preberete na tej povezavi.

Asociacija je podala komentarje na poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 v letu 2015 v točkah, ki se tičejo samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.

Ocenjujemo, da ministrstvo za kulturo v letu 2015 v številnih pogledih ni sledilo zavezam iz NPK 2014-2017 glede področja samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij. Menimo, da NPK 2014-2017 že tako predstavlja minimalne smernice, zato težave ne vidimo v preobsežnih zavezah, temveč umanjkanju konkretnih ukrepov na tem področju, ki ne bi parcialno, temveč celostno reševali situacijo najbolj vitalnega dela kulturne politike.

Zato menimo, da je potrebno na tem področju resno zastaviti seznam ukrepov, ki jih je do izteka NPK 2014-2017 mogoče izvesti ter striktno slediti zastavljenemu akcijskemu načrtu.

Velika pričakovanja pa imamo glede oblikovanja novega NPK. V razpravo je potrebno vključiti strokovne organizacije s tega področja, ki lahko realno ocenijo situacijo na terenu ter v partnerstvu z ministrstvom pripravijo nabor ukrepov, ki bodo celostno izboljšali stanje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Verjamemo, da bo ob vključevanju javnosti v pripravo teh zavez, tam tudi manj nasprotovanja, ukrepi pa bodo lažje izvedljivi v dobro vseh akterjev v kulturi.

Celoten komentar si lahko preberete na tej povezavi.

Odziv na pravilnik ministrstva o arhiviranju gradiva nevladnih organizacij

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
V Društvu Asociacija smo se v sklopu javne razprave odzvali na namero ministrstva, da sistematično uredi področje
arhiviranja tudi pri nevladnih organizacijah v kulturi. Pripravili smo sklop komentarjev o možnostih izboljšanja
Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava (v nadaljevanju Pravilnik), ki so na podlagi zakona pridobile status
v javnem interesu, tako da se približa realnemu stanju in potrebam na terenu.
Trenutno pravilnik namreč govori zgolj o arhiviranju in dokumentiranju gradiva lastne produkcije oseb zasebnega prava.
V realnosti pa obstajajo in delujejo tudi nevladne organizacije, katerih primarni cilj in poslanstvo je arhiviranje
področnih dejavnosti. Zaradi razpršene produkcije in pomanjkanja sredstev tako samostojnih ustvarjalcev kot
nevladnih organizacij, le redki uspejo voditi kvalitetne lastne arhive. Zato so še pomembnejše nevladne organizacije,
ki dokumentarno gradivo sistematično zbirajo, hranijo in arhivirajo skladno z javnim interesom,
se na tem področju strokovno izobražujejo in tehnično razvijajo ter s svojim delovanjem pomembno prispevajo k
ohranjanju žive kulturne dediščine na posameznem področju umetnosti. Gre za delovanje na področjih, ki jih že
vzpostavljeni javni sistemi arhiviranja ne vključujejo v svoje delovanje, so pa javno prepoznani in javno financirani
kot ključen element slovenske kulturne krajine. Gre predvsem za sodobne, propulzivne in eksperimentalne umetniške prakse,
ki pretežno vznikajo na neodvisni sceni.
Vse komentarje si lahko ogledate na tej povezavi.
V Društvu Asociacija smo se v sklopu javne razprave odzvali na namero ministrstva, da sistematično uredi področje arhiviranja tudi pri nevladnih organizacijah v kulturi. Pripravili smo sklop komentarjev o možnostih izboljšanja Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava (v nadaljevanju Pravilnik), ki so na podlagi zakona pridobile status v javnem interesu, tako da se približa realnemu stanju in potrebam na terenu.

Trenutno pravilnik namreč govori zgolj o arhiviranju in dokumentiranju gradiva lastne produkcije oseb zasebnega prava. V realnosti pa obstajajo in delujejo tudi nevladne organizacije, katerih primarni cilj in poslanstvo je arhiviranje področnih dejavnosti. Zaradi razpršene produkcije in pomanjkanja sredstev tako samostojnih ustvarjalcev kot nevladnih organizacij, le redki uspejo voditi kvalitetne lastne arhive. Zato so še pomembnejše nevladne organizacije, ki dokumentarno gradivo sistematično zbirajo, hranijo in arhivirajo skladno z javnim interesom, se na tem področju strokovno izobražujejo in tehnično razvijajo ter s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranjanju žive kulturne dediščine na posameznem področju umetnosti. Gre za delovanje na področjih, ki jih že vzpostavljeni javni sistemi arhiviranja ne vključujejo v svoje delovanje, so pa javno prepoznani in javno financirani kot ključen element slovenske kulturne krajine. Gre predvsem za sodobne, propulzivne in eksperimentalne umetniške prakse, ki pretežno vznikajo na neodvisni sceni.
Vse komentarje si lahko ogledate na tej povezavi.