Včlanite se!

KAKO SE VČLANIM V ASOCIACIJO?
Za včlanitev v Asociacijo je potrebno izpolniti obrazec:

Pristopna izjava – NVO

Pristopna izjava – POSAMEZNIKI

Priloženi dokument v obliki pdf natisni, izpolni in pošlji po pošti na naslov:
Društvo Asociacija
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Za hitrejšo obdelavo pristopne izjave pa jo lahko hkrati pošlješ tudi skenirano na elektronski naslov clanstvo [@] asociacija.si. To je tudi naslov, na katerega se lahko obrnete z vašimi vprašanji na temo članstva v Asociaciji.


KAJ MI PRINAŠA ČLANSTVO V ASOCIACIJI?
Pomoč pri reševanju praktičnih davčnih, administrativnih, pravnih in upravnih težav oziroma posredovanje ustreznih informacij in kontaktov.

Obveščenost in možnost vplivanja na aktualne problematike in spremembe relevantne zakonodaje in uradnih postopkov.

Brezplačno ali ugodnejšo udeležbo na seminarjih in usposabljanjih .

Možnost izpostavitve lokalnih problematik iz polja kulturne politike.

Zagovorniška dejavnost Asociacije v primeru zapletov pri objavah razpisov in rezultatov razpisov.

Seznanjanje javnosti in medijev z aktualnimi problematikami kulturniške scene.

Izvedba kulturno-političnih iniciativ, ki zadevajo NVO v umetnosti in kulturi.

Sodelovanje pri oblikovanju strateških smernic delovanja Asociacije.

Internacionalizacija – Asociacija je članica Culture Action Europe – zagovorniške mreže v polju kulturne politike na ravni EU.


KAJ PA ČLANARINA?
S podpisom pristopne izjave se člani zavežejo k plačilu letne članarine, ki znaša 0,3 % prejetih javnih sredstev na nacionalnem in lokalnem nivoju v tekočem letu za organizacije, ter 20 evrov za posameznike – samostojne ustvarjalce v polju kulture in umetnosti.

Kot je bilo potrjeno na občnem zboru, je višina članarine v letu 2016 vezana na javna sredstva, ki jih organizacije prejmejo na nacionalnem in lokalnem nivoju s strani MK, javnih skladov in MOL/MOM/MOK itn. v 2015 in sicer 0,3% od dobljenih sredstev. Če je vsota prejetih podpor nižja od 10.000 evrov, je določena enotna članarina v višini 30 evrov. Članarina za individualne člane znaša 20 evrov. Prvo leto včlanitve je članarina brezplačna.