SERVIS: Tekoči računi za samozaposlene

Za opravljanje dejavnosti morajo samozaposleni v kulturi imeti odprt tudi transakcijski račun, na katerega bodo prejemali prihodke iz dejavnosti, ob tem pa se odpira nekaj vprašanj, ki smo jih za člane Asociacije reševali v sklopu servisa za samozaposlene.

Kakšne vrste transakcijski račun naj bi samozaposleni imel odprt, ali potrebuje dva transakcijska računa, kakšne so razlike v stroških, itn. je le nekaj izmed vprašanj, ki smo jih odprli.

Preberite več

SERVIS: Slovenski jezik na spletni strani

Vsi, ki imate spletno stran, in ste samozaposleni v kulturi, ali pa imate spletno stran v lasti nevladne organizacije, morate paziti, da je vsaj en del predstavitve spletne strani tudi v slovenskem jeziku.

V Sloveniji imamo namreč poseben zakon, ki je posvečen spoštovanju rabe slovenskega jezika v javnosti. Govorimo o Zakonu o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki vsebuje tudi določbo, ki se nanaša na uporabo slovenščine na spletnih straneh. Na to vprašanje smo postali pozorni v sklopu servisa za samozaposlene, saj nekateri umetniki, ki večinoma delujejo v tujini, spletne strani ponujajo zgolj v angleškem jeziku, zato pa so se zaradi inšpekcijskega nadzora znašli v težavah.

Preberite več

Servis: Najem javne kulturne infrastrukture

Mnoge nevladne organizacije izvajajo del svojega programa, ki je financiran z javnimi sredstvi, v prostorih, s katerimi upravljajo javni zavodi v kulturi. A pozor, v kolikor izvajate program ali projekt, ki je podprt z javnimi sredstvi, vam javni zavodi ne smejo zaračunati najema prostorov, pač pa zgolj dodatne stroške. Enako velja tudi v primeru, če z javno kulturno infrastrukturo upravljajo profitne ali neprofitne organizacije.

Tokrat v sklopu servisa Asociacije za nevladne organizacije v kulturi pripravljamo pojasnilo glede interpretacije 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Preberite več

SERVIS: Omejitve glede na višino letnega prihodka

Foto: @P.A.R.A.S.I.T.E.
Foto: @P.A.R.A.S.I.T.E.

Samozaposleni v kulturi so soočeni z različnimi določili, ki so vezana na višino njihovega letnega prihodka. Tokrat v sklopu servisa za samozaposlene pojasnjujemo dve glavni prihodkovni meji, na kateri morajo biti pozorni samozaposleni v kulturi.

Prva meja, s katero se soočajo samozaposleni v kulturi, se letno giblje trenutno okoli 20.000 evrov letno (dohodkovni cenzus se določi na podlagi triletnega povprečja plače v javnem sektorju, določene za 36. plačni razred.), druga meja pa je 150.000 evrov.

Preberite več

SERVIS: Samozaposleni s polovičnim delovnikom

Samozaposlenim v kulturi se lahko zgodi, da se v času, ko imajo status, zaposlijo za krajši delovni čas. V primeru, da želite ob tem ohraniti tudi status samozaposlenega v kulturi, morate urediti administrativne zadeve glede statusa.

Tokrat v servisu Asociacije pojasnjujemo korake, ki jih morajo samozaposleni opraviti v primeru tovrstne kombinacije delovnih razmerij.

Preberite več