O managementu znanja v NVO v kulturi

V sodobni dobi poplave informacij postaja upravljanje znanja v nevladnih organizacijah ključno, celo do te mere, da so raziskovalci pričeli govoriti o organizacijah, osrediščenih na znanje (angl. knowledge centric).

V nedavnem prispevku v osrednji svetovni reviji s področja managementa znanja so se raziskovalci spraševali, kako je s tem procesom v nevladnih organizacijah s področja uprizoritvenih umetnosti. Na osrednji tovrstni podatkovni bazi v ZDA, ki se imenuje CDP, so ugotovili, da so nevladne organizacije v uprizoritvenih umetnostih ki so osrediščene na znanje, bolj uspešne od preostalih, vendar se to ne odraža v neposrednih finančnih kazalcih, pač pa v »mehkejših« pokazateljih uspeha, kot sta število občinstva in »odpornost« (angl. resilience) organizacije.

Preberite več

Preslišani pozivi dialoške skupine za NVO

Foto: @SCCA
Foto: @SCCA

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami je v preteklem obdobju obravnavala nekaj pomembnih tem.

Vse od konca lanskega leta so potekala kontinuirna prizadevanja za ponovno vzpostavitev sistema izjemnih pokojnin, za izboljšanje programskih in projektnih razpisov in za ureditev krovne zakonodaje ter Nacionalnega programa za kulturo.

Preberite več

Asociacija podprla kulturni evro

Na 27. nujni seji Odbora za kulturo v Državnem zboru so poslanke in poslanci obravnavali Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1) oziroma t.i. Zakon o kulturnem evru.

V sklopu razprave je bila med vabljenimi tudi Asociacija. Na seji je predsednica mreže Jadranka Plut predstavila stališče glede predloga zakona, ter opozorila na pomanjkljivosti glede vključevanja profesionalnega nevladnega sektorja v kulturi.

Preberite več

#časzakulturo – novinarska konferenca

Stanje v vseh sferah kulture se drastično poslabšuje. Kljub vrhunskim uspehom se vrstijo različni napadi na umetnost – od nerazumevanja njenega pomena do odvzemanja sredstev.

Kulturnice in kulturniki želimo v času pred in po volitvah opozoriti na pomen kulture in umetnosti ter zagotoviti, da bo naslednja vlada kulturi dala primerno simbolno in proračunsko mesto.

Preberite več

Samozaposleni za boljši dialog

Foto: Simon Podgoršek@Photon
Foto: Simon Podgoršek@Photon

Enajsta seja dialoške skupine za samozaposlene v kulturi, ki je potekala v aprilu, je bila usmerjena k pregledu stanja v kulturi in v razmislek o dosedanjem delu skupine.

Skupina je na pobudo člana Asociacije obravnavala tudi konkreten predlog za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.
Na seji je bilo odprto vprašanje glede vodenja dialoga, ki ga bo potrebno v prihodnosti nasloviti še resneje.

Preberite več