Podprite kulturo z nula pet!

Foto@Aksioma
Foto@Aksioma

Proti koncu leta se nevladne organizacije na prebivalce obračajo s prošnjo, da jim namenite 0,5 % dohodnine. Tudi na področju kulture delujejo številne neprofitne organizacije, ki ključno prispevajo h kulturni krajini, čeprav delujejo v izjemno težkih produkcijskih pogojih. Z 0,5 odstotki dohodnine jim pomembno pomagate pri njihovem delovanju.

Število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi se vsako leto povečuje, še vedno pa je nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev, kar je približno pet milijonov evrov. Gre za denar, ki bi ga sicer posamezniki, ki plačujejo dohodnino, lahko namenili neposredno izbranim nevladnim organizacijam, tako pa se kot nenamenski denar steče v državno blagajno.

Preberite več

Ekonomsko in družbeno stanje kulture v EU

Član upravnega odbora Asociacije in nekdanji predsednik društva dr. Andrej Srakar (Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) je skupaj z dr. Vesno Čopič (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani) in prof. dr. Miroslavom Verbičem (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za ekonomska raziskovanja) pripravil analizo z naslovom »Evropska kulturna statistika v primerjalni perspektivi: indeks ekonomskega in družbenega stanja kulture za države EU.«

Gre za prvi tovrstni indeks v Evropi za področje kulture, objavljen v znanstveni literaturi.

Preberite več

Poročilo s konference Konzorcija vsebinskih mrež

Asociacija in drugi konzorcijski partnerji Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije smo 6. decembra 2017 v Hiši Evropske unije v Ljubljani organizirali konferenco Soodločanje: Ali civilna družba sodeluje pri soodločanju? 

V skladu s temo se je pogovor na vseh treh diskusijah dotikal vprašanja, koliko civilna družba dejansko sodeluje pri soodločanju na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Preberite več

Kulturna premišljevanja: Jurij Krpan

Foto: Miha Fras@Galerija Kapelica
Foto: Miha Fras@Galerija Kapelica

Skozi razmišljanja v rubriki Kulturna premišljevanja skušamo osvetliti nekatere aktualne tematike, ki so pomembne tako za bližnjo prihodnost kulturne politike, kot dolgoročno za družbo kot celoto.

Prah okoli sprejemanja Nacionalnega programa za kulturo se še ni polegel, saj naj bi ga ministrstvo za kulturo kmalu poslalo v nadaljnjo obravnavo kljub nezadovoljstvu kulturniške javnosti. Jurija Krpana, umetniškega vodjo galerije Kapelica in nekdanjega predsednika Asociacije smo zato prosili za komentar dogajanja okoli sprejemanja tega ključnega dokumenta za razvoj kulture v Sloveniji v prihodnjih osmih letih.

Preberite več

Spet nas bo obiskal Dedek Mraz!

Bunker Ljubljana, Plesni teater Ljubljana, Gledališče Glej in Asociacija za otroke neodvisnih delavk in samozaposlenih delavcev v kulturi in ostale kulturniške nevladnike ponovno organiziramo obisk Dedka Mraza.

Lansko leto ga je obiskalo toliko otrok, da je na kolenih dobil žulje, zato nas bo letos obiskal kar dvakrat, 12. in 13. decembra, obakrat se bo v dvorano Stare elektrarne na Slomškovi 18 prikobacal po dimniku ob 17:00.

Preberite več