Rezultati programskega razpisa spet problematični

Nedavno so pričele nevladne organizacije prejemati rezultate prijav na programski razpis 2022–2025, zaradi česar v nevladnem in širšem kulturnem sektorju ponovno vre.

V Asociaciji smo se odzvali na do sedaj znana problematična dejstva, hkrati pa pripravljamo tudi daljšo analizo, ki jo bomo predstavili na tradicionalni novinarski konferenci Asociacije pred kulturnim praznikom, ki bo predvidoma v zadnjem tednu januarja.

Preberite več

Poziv FURS – Osnove za obdavčitev prispevkov ni

Asociacija se je v preteklem letu s številnimi aktivnostmi odzvala na namero Finančne uprave RS, da obdavči prispevke samozaposlenih v kulturi, ki dohodnino plačujejo kot normiranci in jim prispevke plačuje država. Kot je znano je FURS za preteklo leto zgolj z brošuro napovedal spremembo dotedanje prakse, ko so se prispevki, plačani s strani države, iz obdavčitve z dohodnino vedno izvzemali. Asociaciji je za leto 2021 oziroma za obdavčitev leta 2020 uspelo doseči spremembo, a je hkrati ministrstvo za finance napovedalo, da bo problematično interpretacijo pričelo upoštevati z letom 2022.

V Asociaciji smo tematiko ves čas naslavljali in delovalo je, da se bo vprašanje dokončno uredilo s spremembo zakona o dohodnini, ki pa zaradi drugih določil v Državnem zboru žal ni dobil zadostne podpore. Ker problem torej ostaja, smo ministrstvo za finance in FURS pozvali, da se problematični interpretaciji tudi za leto 2022 odpovedo.

Preberite več

Asociacija v Novem mestu o LPK in KKS

arhiv @ DruštvoPhoton

V novomeški Galeriji Simulaker se je v sredo, 8. 12. 2021, odvila delavnica za deležnike pri pripravi Lokalnih programov kulture s poudarkom na vključenosti kulturno-kreativnega sektorja, na kateri so spregovorili tudi predstavniki društva Asociacija.

Gre za enega v seriji delavniških dogodkov na to temo, ki jih v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje organizira novomeški LokalPatriot.

Preberite več

Zaživel je Certifikat kulturno podjetje

Certifikat kulturno podjetje z decembrom 2021 postaja dostopen vsem zainteresiranim podjetjem. Dvoletno delo konzorcijskih partnerjev, Društva Asociacija, Društva humanistov Goriške in Društva Mesto žensk, se je za podjetja in ponudnike kulturnih vsebin opredmetilo na spletni strani, ki ponuja pregled nad samim postopkom pridobitve certifikata za podjetja kot tudi pregled nad vsebinami, ki jih ponujajo nevladne organizacije in samozaposleni_e v kulturi včlanjeni v Društvo Asociacija.

Idejo certifikata smo širši javnosti skupaj s štirimi razvojnimi partnerji Elektro Ljubljana, Družba Moro, AH Malgaj in odvetnica Urša Chitrakar predstavili septembra na tiskovni konferenci. Dobri odzivi podjetij in širše javnosti so ponudnike motivirali k pretehtanemu oblikovanju ponudbe aktivnosti, med katerimi lahko podjetja izbirajo v času pridobivanja Certifikata. Nabor ni dokončen, saj je model certificiranja oblikovan dovolj odprto, da podjetjem omogoča upoštevanje interesa zaposlenih in lastnih strateških ciljev, ki jih z vključevanjem kulturno-umetniških vsebin in znanj želijo doseči. Vsebine se bodo na spletni strani osveževale večkrat letno.

Preberite več

Večletni projektni razpis pozen in problematičen

V društvu Asociacija smo se odzvali na Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti v letih 2022-2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo in ki je izpostavil številne probleme.

Asociacija je v odzivu med drugim izpostavila problematičnost trenutka in konteksta, v katerih se je Ministrstvo za kulturo Republike odločilo objaviti zadevni javni razpis.

Preberite več

STOP zamejevanju dostopa do štipendij za ustvarjalce!

arhis @RAVNIKAR GALLERY SPACE

Ministrstvo za kulturo RS je 3. decembra 2022 objavilo Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki je zadnjih nekaj let razpisan kot neposredna podpora umetnikom in ustvarjalcem, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, kako je razpis oblikovan.

Ministrstvo za kulturo je ob terminski neustreznosti objave razpisa, ki se zaradi pozne objave zamika v praznični čas dopustov, z razpisom vnovič uveljavilo staro prakso, po kateri so do delovnih štipendij iz naslova zadevnega razpisa upravičeni izključno samozaposleni, ki so rojeni do vključno leta 1992 in torej stari največ 29 let.  To pomeni, da je delovna štipendija iz naslova razpisa danes namesto 24,6 odstotka namenjena zgolj 6,5 odstotka samozaposlenim v kulturi.

Preberite več

Asociacija na Kosovu delila izkušnje

V organizaciji društva Anibar je sredi decembra 2021 na Kosovu potekala razprava na temo vključujočega oblikovanja kulturnih politik.

K udeležbi na konferenci je bila vabljena tudi Asociacija, ki se je udeležila razprave z naslovom »Kaj bi lahko šlo narobe? Kaj delati in kaj ne pri izgradnji mreže?«, v okviru katere smo delili naše izkušnje z delovanjem horizontalne vsebinske mreže.

Preberite več

PKP 10 – Tudi ukrepi za kulturo so potrebni

Vlada RS je pripravila t.i. deseti protikorona paket, ki kulturi jubilejno ne namenja zadostne pozornosti. Kljub temu da je vpliv epidemije na kulturo sedaj že zelo dobro evidentiran in je zapisan tudi v osnutku nacionalnega programa za kulturo, pa se kulturi ponovno ne namenja posebne pozornosti.

Odločevalce smo zato ponovno opozorili na kopico ukrepov, vse od ustrezne prilagoditve kriterijev za samozaposlene v kulturi do zagotavljanje izpada dohodka zavoljo vladnih odlokov, ki zmanjšujejo kapacitete kulturnih prizorišč in številne druge.

Preberite več