Srečanje EAIPA v Pragi

Člani evropske zagovorniške mreže EAIPA, ki se posveča predvsem izboljšanju pogojev dela za nevladne organizacije in ustvarjalke ter ustvarjalce na področju kulture, so se sredi junija 2021 srečali v Pragi.

Inga Remeta, podpredsednica mreže EAIPA, se je srečanja udeležila v imenu Asociacije.

Poleg Remete se je srečanja udeležila še predsednica EAIPA Ulrike Kuner, predstavniki neodvisnega sektorja iz Nemčije, Italije in Bolgarije, praška svetnica za kulturo Hana Třeštíková in namestnik češkega ministra za kulturo za področje uprizoritvenih umetnosti Milan Němeček.

Na srečanju je bilo odprtih več aktualnih tem, med njimi predvsem pereče težave v sektorju zaradi težkih razmer za življenje in delo v času COVID-19. Udeleženci so izmenjali informacije o  že obstoječih praksah in rešitvah, ki so bile vpeljane v različnih lokalnih okoljih, hkrati pa so razpravljali o novih predlogih in drugačnih pristopih, ki bi pripomogli k hitrejšemu in boljšemu okrevanju ter nadaljnjemu razvoju sektorja ter družbe na sploh. Razmišljali so tudi o avstrijskem modelu tarifnikov, tj. uvedbi minimalnega plačila za umetnike in kulturne delavce, ki bi lahko služili kot dobro izhodišče za stabilizacijo področja, ter o novih priložnostih in modelih poslovanja, ki so se izoblikovali v času pandemije.

Kljub temu, da so izzivi družbe v času pandemije izredno zahtevni in da kapitalskih presežkov ni, je Inga Remeta ponovno poudarila, da kultura, umetnost in kreativni sektor zagotovo niso področja, kjer je v času krize smiselno varčevati. Poudarila je izredni pomen, ki ga ima kultura pri reševanju krizne situacije, tako za dobrobit družbe kot tudi za nadaljnji razvoj in preboj številnih sektorjev, tudi gospodarstva. Hkrati ne smemo spregledati, da sektor veliko producira in razvija tudi v razmerah zategnjenih pasov, ki so v kulturi žal stalnica. Remeta je opozorila še, da so potrebe sektorjev kulture in umetnosti za njeno dostojno in spodbudno delovanje večje od teh, ki se jih navadno pripozna.

Deli