Tudi v 2021 pozvali k zvišanju bolniške

Foto: @ŠKUC

Ministrstvo za kulturo je z Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021 določilo višino dnevnega nadomestila, ki ostaja enako kot v letu 2020, torej 25 evrov na dan.

V društvu Asociacija že vrsto let opozarjamo, da je treba bolniška nadomestila za samozaposlene urediti bolj celostno, v okviru obravnavanega mehanizma pa smo v odzivu zapisali, da je višino nadomestila treba zvišati.

Ministrstvo smo opozorili, da smo jih že ob lanskoletnem povišanju pozvali, naj zviševanje postane vsakoletni pozitivni trend, dokler ne pridemo do dnevnega nadomestila, ki bo bolj ustrezno, to je 35 evrov na delovni dan.

Potrebno je opozoriti na neustreznost višine bolniške tudi v okviru parametrov, ki si jih je zastavilo samo ministrstvo, to sta prag revščine in minimalna plača. Izpostavili smo, da znesek 25 evrov na delovni dan znese mesečno v povprečju okoli 525 evrov (odvisno od delovnih dni), kar je primerljivo z  minimalno plačo, a še vedno pod pragom revščine (703 evre mesečno). Pozvali smo jih, da bi bilo zatorej primerno dolgoročno stremeti k zagotavljanju vsaj navedenega praga.

Poleg tega je v ZUJIK zapisanih še precej drugih omejitev, ki v veliki meri hromijo skrb za zdravje samozaposlenih v kulturi, zato smo ministrstvo ponovno spomnili na nujnost čimprejšnje spremembe samega zakona.

Naš celoten odziv je dostopen na tej povezavi.

Deli