Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita

Vlada RS je pripravila predlog t.i. proti korona paketa, kjer bodo pomoči deležni posamezniki, podjetja in samozaposleni. Predlagani zakon gre v pravo smer, a še vedno ostaja nekaj pomembnejših dopolnil, zato, da bodo določbe bolj življenjske.

V odzivu društva Asociacija, ki se mu s podpisi pridružujejo tudi druga krovna združenja v kulturi, zato opozarjamo, da je potrebno zakon dopolniti po načelih (1) debirokratizacije, (2) utilitarnosti in (3) zaupanja.

Zakon trenutno predlaga, da so do pomoči upravičeni samozaposleni, katerih prihodki bodo v prvi polovici leta nižji za vsaj 20 odstotkov glede na preteklo leto in da v drugi polovici leta ne bodo zaslužili 20 odstotkov več kot v primerljivem obdobju v letu 2019. Sistem je kompliciran in uvaja kategorije, ki jih številni samozaposleni sploh ne beležijo, saj ne delajo preseka prihodka po polletjih. Še manj beležijo prihodke po mesecih, kot je to predvideno pri izjavi. Postopke je nujno debirokratizirati (deklarirano vodilo vlade) in jih poenostaviti tako za uporabnike pomoči, kot za tiste, ki bodo izvajali nadzor (FURS).

Predlagamo, da se vpliv krize meri na letni ravni v primerjavi s preteklimi dvemi leti. Prav tako predlagamo, da samozaposleni niso kriminalizirani že v začetku in bodo morali v primeru, da pomoči niso potrebovali, slednjo vračati z zamudnimi obrestmi. Pomoč naj bo koncipirana tako, da se primerja letne prihodke, v kolikor se ugotovi, da je nekdo uspel v letu 2020 kljub krizi zaslužiti več, pa naj brezobrestno vrne tisti del pomoči, za kolikor je presegel lanskoletni prihodek. Le s takšnimi poenostavitvami se približujemo konceptu temeljnega dohodka, ki ga v tem primeru zasleduje Vlada. Nekatere skupine (upokojenci in študenti) bodo namreč prejemali sredstva pavšalno in brez dodatnih preverjanj gmotnega stanja, kar je zares tudi pravilno. K podobnemu sistemu je potrebno stremeti tudi pri samozaposlenih. Hkrati se nam zdi nujno, da samozaposlenih, ki so se znašli v finančni stiski, ne sramotimo, zato predlagamo, da seznami prejemnikov pomoči niso javni.

Poleg navedenih dopolnil Vladi predlagamo še nekatera druga.

PREDLOG POPRAVKOV ZAKONA LAHKO V CELOTI PREBERETE NA TEM MESTU.

K predlogu se pridružujejo naslednja krovna združenja v kulturi:

 • Sindikat Glosa
 • Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije
 • Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
 • Društvo gledaliških režiserjev
 • Društvo napovedovalcev Slovenije
 • Društvo slovenskih književnih prevajalcev
 • Lektorsko društvo Slovenije
 • Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije
 • Društvo slovenskih režiserjev
 • UNIMA Slovenije – Društvo slovenskih lutkovnih umetnikov
 • Društvo slovenskega animiranega filma
 • Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
 • Društvo oblikovalcev Slovenije
 • S.K.O.M.
 • Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije
 • Društvo slovenskih skladateljev
 • Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
 • Zveza društev filmskih ustvarjalcev
 • Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije
 • Združenje dramskih umetnikov Slovenije se pridružuje
 • Zveza Glasbene mladine Slovenije
 • Ustanova lutkovnih ustvarjalcev
 • Zveza kulturnih društev Slovenije
 • Zvezi slovenskih godb
 • SEZNAM SPROTI DOPOLNJUJEMO
Deli