Se kultura ustavi pri kulturi?

Foto: @ŠKUC
Foto: @ŠKUC

Asociacija je poleg lokalnega in nacionalnega nivoja aktivna tudi na mednarodni, predvsem evropski ravni. Smo tudi člani ali pa sodelujemo z različnimi mednarodnimi organizacijami in ena od organizacij v kateri smo aktivno vključeni je Culture Action Europe.

Konec oktobra se je v Timisoari v Romuniji odvilo letno srečanje mreže Culture Action Europe, hkrati pa je potekala tudi konferenca Beyond the Obvious, ki se je tokrat odvila pod naslovom Ctrl+shift HUMAN. Obeh dogodkov se je udeležila tudi Asociacija.

Na letnem srečanju mreže Culture Action Europe smo člani volili nove predstavnike v upravni odbor, glasovali smo o rednih zadevah kot so letna poročila, hkrati pa se je odvila tudi razprava o usmeritvah mreže za prihodnji dve leti. Mreža je na novo začrtala cilje, ki jih bo skušala doseči, hkrati pa je bilo veliko govora tudi o tem ali naj bo mreža fokusirana tudi na politično dogajanje vobče, kaj so dejansko vrednote, ki jih zasledujemo, ali bi morali dati prednost posvečanju kulturi ali zasledovanju vrednot, kakšna je struktura delovanja mreže, katere so jedrne dejavnosti, kako mreža pripomore k povezovanju samih akterjev na področju kulture in drugo.

Konferenca Beyond the Obvious se je tokrat usmerila na povezovanje kulture in umetnosti na eni strani ter znanosti, tehnologije in računalništva na drugi strani. Odvila so se številna predavanja, na katerih je bilo možno slediti nekaterim vprašanjem vezanim konkretno na sodobno informacijsko družbo, kjer se pojavljajo različne težave z ohranjanjem zasebnosti, prihaja do manipulacij in zlorab podatkov, do neodobrenega zbiranja in obdelave podatkov, do vplivanja na politično realnost preko sodobne tehnologije in sorodno. Kultura se na vse izpostavljene in sorodne fenomene že odziva in vprašanje, ki se je ob tem ponovno zastavilo je, koliko je lahko kultura, bolje rečeno kulturna politika osredotočena zgolj na neko tradicionalno področje delovanja in koliko mora iti preko očitnega in se posvetiti tudi drugim fenomenom, ki sicer vplivajo na kulturo bolj posredno, pa vseeno lahko imajo močan in velik vpliv.

Četudi jasnih odgovorov od tovrstnih dogodkov in konferenc ne moremo pričakovati, pa se je vseeno odprla zelo pestra diskusija, ki je vsaj nakazala smer, da je potrebno kulturo in kulturno politiko usmeriti tudi v nekatera netradicionalna področja delovanja. Tudi mreža Culture Action Europe bo v prihodnje še dopolnila svoja stališča glede odprtih tem in se s tem morda usmerila tudi na nova področja zagovorništva.