E-posvetovanje: Kulturni evro

Foto: @Glej
Foto: @Glej

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo tako imenovani Zakon o kulturnem evru, ki v veliki meri opredeljuje investicije v kulturno infrastrukturo.

Predlagani zakon, s polnim imenom Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi po posameznih letih in področjih določa, kako bodo potekale investicije v letih od 2020 do 2026.

Asociacija se je v preteklosti že zavzemala za spremembe zakona in si je prizadevala predvsem za izboljšanje pogojev dela za nevladni sektor. Dejstvo je, da nevladni sektor pogosto deluje v slabih razmerah in da bi s tega vidika bilo potrebno poskrbeti tudi za ta del kulturne produkcije. V trenutnem predlogu je zgolj manjši del sredstev namenjen tudi nevladnih organizacijam, kar bi bilo potrebno spremeniti.

Predlog sprememb najdete na tej povezavi.

Komentarje, mnenja in pomisleke nam sporočite najkasneje do ponedeljka, 22. oktobra 2018, na elektronski naslov info (at) asociacija.si. Zbrano gradivo bomo preučili in sestavili enoten zaključni odziv.