Nevladna kultura v prihodnjem mandatu

Nedavno je bila javnosti predstavljena koalicijska pogodba vlade v nastajanju, prav tako je bila že opravljena predstavitev in glasovanje o ministru za kulturo pred matičnim odborom za kulturo v Državnem zboru.

Iz koalicijskega sporazuma in predstavitve kandidata za ministra za kulturo je možno sklepati, da bo nevladna kultura naposled dobila priložnost za ustrezno urejanje, prav tako je možno brati oziroma smo slišali veliko načrtov glede samozaposlenih v kulturi.

Koalicijska pogodba vlade v nastajanju kulturo obravnava v posebnem poglavju, kjer je nekaj prostora namenjenega tudi nevladni kulturi in samozaposlenim v kulturi. Glede splošnih ukrepov je možno pozitivno gledati na zavezo, da se bodo sredstva za kulturo postopno dvignila na vsaj 0,5% BDP, pri čemer bomo kulturniki zagotovo pozorno spremljali sprejemanje proračuna za prihodnje obdobje, saj je Dejan Prešiček, kandidat za ministra za kulturo na predstavitvi pred matičnim odborom napovedal, da si bodo za dvig sredstev prizadevali takoj. Med zapisanim, ki velja za celotno področje kulture, je tudi sprejetje t.i. kulturnega evra, reformiranje krovne zakonodaje in potrjevanje novega nacionalnega programa za kulturo.

Glede nevladne kulture je ob sprejemanju zakonodaje pomembno izpostaviti tudi zavezo v koalicijski pogodbi, da bosta dialoški skupini za samozaposlene v kulturi in za nevladne organizacije, predstavljali temelj civilnega dialoga in da bosta zapisani v krovno zakonodajo. Seveda je ob tem nujno poudariti, da bi morale biti odločitve, ki bodo sprejete na tovrstnih skupinah, za odločevalce bolj zavezujoče, da se ne bo dialog vršil zgolj zavoljo samega dialoga, kot se je to pogosto dogajalo do sedaj.

Pozdravljamo tudi v koalicijski pogodbi zapisane ukrepe na področju samozaposlenih v kulturi: »Na področju samozaposlenih v kulturi je treba poskrbeti za zdravstveno varstvo z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej, ukiniti je treba cenzus, okrepiti štipendijsko politiko, uvesti karierno dinamiko, zagotoviti ponovno vzpostavitev izjemnih pokojnin ter poskrbeti za vključevanje samozaposlenih v različne priložnosti skozi izvenproračunska sredstva.« Tudi ostale točke, ki govorijo o delovanju nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi predstavljajo vzpodbudno izhodišče: »Sprejeli bomo področno strategijo razvoja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. Iz nje bodo sledili vsi ostali ukrepi v zakonskih predpisih in razpisnih mehanizmih. Zapisali bomo usklajeno definicijo poklicnih NVO v krovno zakonodajo. Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020. Zagotovili bomo prenovo razpisnih mehanizmov, upoštevajoč različne tipe profesionalnih nevladnih organizacij, in debirokratizirali razpisne postopke.«

Koalicijska pogodba s tem vključuje nekatere nujne ukrepe, ki jih v društvu Asociacija izpostavljamo in zagovarjamo že vrsto let. Gospod Prešiček je ob predstavitvi poudaril, da je potrebno nevladne organizacije razumeti kot integralni del izvrševanja javnega interes na področju kulture, prav tako, da je potrebno položaj samozaposlenih izboljšati. Poudaril je prioritetnost urejanja obeh področji, ob tem pa upamo, da je prisotno tudi zavedanje, da je ob vseh drugih prioritetah, področje NVO in samozaposlenih v kulturi dejansko potrebno urgentnega reševanja. Statistike in realnost sta alarmantni, zato upamo, da se urgentnosti reševanja nevladne kulture in samozaposlenih v kulturi zaveda tudi kandidat za ministra za kulturo in da bomo v kratkem izvedeli za časovnico ukrepov na področju kulture, ob čemer smo prepričani, da bi na visokem, če ne najvišjem mestu morali biti tudi prioriteti reševanja nevladne kulture in samozaposlenih v kulturi.