Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas

Kratko o uredbi: V tej uredbi se določi dnevno nadomestilo za samozaposlene za primer bolniške odsotnosti do 30. delovnega dne na podlagi 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Trenutno veljavna uredba: Vlada vsako leto na podlagi 82.a člena ZUJIK in na predlog ministrstva za kulturo sprejme novo uredbo. Za aktualno uredbo glejte spodnjo kronologijo.

Zgodovina sprememb uredbe in dejavnosti Asociacije:
•    Uredba za leto 2018, ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba za leto 2017, ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba za leto 2016
•    Uredba za leto 2015